Trær
"Det var merkelig hvordan alle store trær hadde sin helt egen personlighet, uttrykt gjennom de for alle helt unike stillingene de sto i, og den utstråling stammer og røtter, bark og grener, lys- og skyggeforhold til sammen ga. Det var som om de talte. ikke med stemmer, selvfølgelig, men med det de var, som liksom strakte seg ut mot den som så på dem." (Karl Ove Knausgård)